Wyznaczenie terminów kolokwiów w roku 2024

Uchwała Nr 436/2024/Prez Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 421/2024/Prez Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2024.