Wnioski o rozłożenie opłaty na raty

Szanowni Aplikanci

Informujemy, że wszystkie wnioski o rozłożenie opłaty za aplikację na raty zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwały przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Prosimy o terminowe wpłaty według niżej podanego harmonogramu.

I rata w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15 marca 2021 r.,

II rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia 30 kwietnia 2021 r.,

III rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia 30 czerwca 2021 r.,

IV rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

V rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia 30 września 2021 r.,

VI rata w kwocie 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) płatna do dnia 31 października 2021 r.