Uchwała w sprawie wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwiów rocznych dla aplikantów trzeciego roku aplikacji