Uchwała w sprawie wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwiów rocznych dla aplikantów pierwszego roku aplikacji