Uchwała w sprawie wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwiów rocznych dla aplikantów drugiego roku aplikacji