Spotkanie Komisji Promocji Zawodu oraz osób odpowiedzialnych za promocję i komunikację w Okręgowych Izbach Radców Prawnych – relacja

Spotkanie Komisji Promocji Zawodu oraz osób odpowiedzialnych za promocję i komunikację w Okręgowych Izbach Radców Prawnych odbyło się w Gdańsku w dniach 22-24 czerwca 2023 roku. Było to ważne wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych z całej Polski. Głównym celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zawodu oraz skutecznej komunikacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, tj. Rzecznik Prasowy, r.pr. Adam Chudziński oraz zastępca Rzecznika Prasowego, r.pr. Krzysztof Jóźwiak. Ich udział był niezwykle istotny, ponieważ dzielili się swoim doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami z zakresu promocji i komunikacji w zawodzie radcy prawnego.

Spotkanie było podzielone na trzy bloki szkoleniowe, które obejmowały różne aspekty promocji i komunikacji. Pierwszy blok koncentrował się na roli marki w kształtowaniu systemu identyfikacji wizualnej, trendach wizerunkowych oraz rebrandingu a kierunkach strategicznych marki. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna jest odpowiednia identyfikacja wizualna w budowaniu wizerunku zawodu radcy prawnego oraz jakie są najnowsze trendy w tym obszarze. Omówiono również strategie rebrandingu i kierunki rozwoju marki w kontekście promocji zawodu.

Drugi blok szkoleniowy skupiał się na efektywnej komunikacji. Uczestnicy zapoznali się z różnymi narzędziami komunikacyjnymi, zdobyli nowe kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów, sztuki słuchania oraz budowania trwałych relacji. W tym kontekście omówiono również znaczenie pozycji życiowej w relacji ja-rozmówca i jej wpływu na skuteczną komunikację.

Trzeci blok szkoleniowy poświęcono wystąpieniom publicznym. Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki najlepszych prelegentów i dowiedzieć się, jak mistrzowie prezentują swoje tematy. Omówiono techniki wystąpień publicznych, sposoby budowania przekazu oraz skuteczne narzędzia i strategie, które mogą być zastosowane przez radców prawnych w ich pracy.

Szkolenie nie tylko było okazją do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale również do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji, które mogą być cennym wsparciem w codziennej pracy.

Spotkanie uświetnili również ważni goście, m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, oraz Wiceprezesi Aleksandra Gibuła i Ewa Gryc-Zerych. Ich obecność podkreśliła znaczenie spotkania oraz zaangażowanie samych władz w rozwój i promocję zawodu radcy prawnego.

Dwudniowe szkolenie było owocne i przyniosło wiele korzyści dla wszystkich uczestników. Pozwoliło ono podnieść poziom profesjonalizmu w zakresie promocji zawodu radcy prawnego oraz skutecznej komunikacji. Wszyscy uczestnicy mogli zdobyć nowe narzędzia i strategie, które mogą z powodzeniem wdrożyć w swojej codziennej pracy, przyczyniając się do budowania silnej i pozytywnej marki radcy prawnego. Spotkanie było również doskonałą okazją do budowania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami z całej Polski.