Podyplomowe Studium Legislacji

Szanowni Państwo,

Jest mi niezwykle miło poinformować, że Wydział Prawa i Administracji UMCS już po raz trzeci zaprasza na Podyplomowe Studium Legislacji . Dobre doświadczenia dwóch edycji oraz sprawdzona formuła zajęć sprawia, że kierunek ten jest bardzo atrakcyjny dla osób znajdujących się na rynku pracy.

O unikalnej formie studiów świadczy zarówno praktyczny format zajęć, jak i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji. Zajęcia prowadzą bowiem wieloletni współpracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu oraz kadra pracowników naszego Uniwersytetu.

Uczestnicy Podyplomowego Studium Legislacji wzbogacą swoją wiedzę z zakresu procedur prawodawczych i systemu prawa. Dzięki praktycznej formie prowadzonych zajęć słuchacze uzyskają umiejętności związane z pisaniem projektów aktów prawnych. Program Studium kładzie szczególny nacisk na przygotowanie aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych.

Studium pomaga rozwijać ścieżkę kariery oraz zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Dedykowane jest w szczególności pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, innych urzędów administracji publicznej a także zawodów prawniczych, zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych. Na Podyplomowe Studium Legislacji zapraszamy także osoby świadczące usługi prawne oraz zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie ustawodawstwa.

Podyplomowe Studium Legislacji odbywać się będzie w formie zdalnej (na pewno w pierwszym semestrze).
Podyplomowe Studium Legislacji trwa dwa semestry 2021/2022 i rozpoczyna się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, po 15 lutego 2021 r. Zapisy prowadzone są do 07 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w materiałach znajdujących się na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,podyplomowe-studium-legislacji,48692.chtm

Z Wyrazami Szacunku
dr Jacek Sobczak
Kierownik
Podyplomowego Studium Legislacji
tel. 601360021
mail: sobczak.lublin@wp.pl