Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośba o zaangażowanie się pro bono

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośba o zaangażowanie się pro bono  (w załączeniu)