Ogłoszenie wyników wyborów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku  XI kadencji

Ogłoszenie wyników wyborów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku  XI kadencji

Wyniki wyborów

W załączeniu, oprócz ogłoszenia Okręgowej Komisji Wyborczej, znajdują się protokoły komisji skrutacyjnych z poszczególnych zebrań rejonowych.