Komunikat ws. oświadczeń dotyczących cen maksymalnych za energię – przypomnienie dla radców prawnych

W związku z wprowadzeniem Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku z dnia 27.10.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) i nałożeniem na podmioty tam wymienione, w tym mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, a więc również kancelarie radców prawnych, obowiązku złożenia oświadczenia do przedsiębiorstw energetycznych, o którym mowa w art. 5 tejże ustawy, celem skorzystania z tzw. ceny maksymalnej, niniejszym przypominamy naszym radcom prawnym o takiej możliwości.

Wymaga uwagi, iż według ustawy podmioty uprawnione są zobowiązane do złożenia rzeczonego oświadczenia do 30 listopada 2022 r. pod rygorem niezastosowania do nich ceny maksymalnej.