Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku NR 226/23 – z dnia 31 października 2023r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu Zarządzenie NR 226/23 – Adm. Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 października 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się.