Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Nr 204/2021 i 205/2021 z dnia 8 lipca 2021r., w sprawie określenia katalogu pism wysyłanych bez podpisu oraz sposobu doręczania pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądu Okręg

Szanowni Państwo,

w załączeniu na dole strony znajdą Państwo Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 8 lipca 2021r. sprawie doręczeń pism za pośrednictwem portalu informacyjnego przez SO Elbląg

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią.