Young Lawyers Human Rights Competition 2024 – zgłoś swój udział!

GDZIE?
W Gdańsku, w Polsce

KIEDY?
6 i 7 września 2024 roku

KTO?
Studenci prawa, aplikanci i radcowie prawni, którzy nabyli uprawnienia zawodowe nie dawniej niż 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń.

DLACZEGO?

Konkurs jest świetną okazją do:
– ćwiczenia i doskonalenia umiejętności oratorskich,
– rozwijania umiejętności prezentowania problemu prawnego i obrony swojego stanowiska przed międzynarodową publicznością złożoną z prawników,
– ćwiczenia posługiwania się prawniczym angielskim,
– spotkania z prawnikami z całej Europy,
– poznania młodych prawników z Gdańska,
– odwiedzenia historycznego miasta Gdańska.

ORGANIZACJA
Konkurs jest organizowany przez Europejską Federację Adwokatur (Fédération Européenne des Barreaux, FBE) i jej Komisję Praw Człowieka, a jego gospodarzem będzie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

CO NALEŻY ZROBIĆ
Przygotuj 10-minutowe wystąpienie po angielsku na temat:

“W jaki sposób prawo i spory sądowe mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów związanych ze zmianą klimatu? “. Wystąpienie zaprezentujesz międzynarodowemu jury w Gdańsku.

Drugiego dnia autorki/autorzy czterech najlepszych wystąpień zostaną poproszeni o obronę swojego stanowiska dotyczącego innego tematu w sporze z inną osobą z grona czworga najlepszych uczestników.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ
Zgłoszenia powinny być wypełnione na załączonym formularzu i zatwierdzone przez OIRP w Gdańsku.

Należy skontaktować się z Panią Martą Reliszko [marta.reliszko@oirp.gda.pl] aby uzyskać potwierdzenie statusu aplikanckiego lub radcowskiego.

Wypełniony i zatwierdzony formularz Izba prześle na adres fbehumanrightscompetition@gmail.com do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.