Szkolenie wyjazdowe radców prawnych w Rynie 16-18.05.2024

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk w Rynie

Szkolenie odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2024 r. w Hotelu Zamek Ryn w Rynie.

Tematy szkolenia :

  1. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego w praktyce profesjonalnego pełnomocnika. Wykł. SSA T. Karczyńska – Szumilas
  2. Przekształcenia w zakresie podmiotów i przedmiotu zobowiązania (przelew wierzytelności i potrącenie). Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
  3. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i Umowa Generalna KIRP tego ubezpieczenia – praktycznie i zawodowo. Wykł: r. pr. Ewa Jezierewska
  4. Podstawowe zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego przyjęte przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 8 lipca 2022 r. Wybrane orzecznictwo Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP i Sądu Najwyższego w sprawach naruszenia godności zawodu w życiu prywatnym. Wykł: r. pr. Krzysztof Górecki

Miejsce szkolenia: Hotel Zamek Ryn, ul. Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 600 zł.

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 16.05.2024 r. godz. 15.00, zakończenie w dniu 18.05.2024 r. godz. 12.00. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja. Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe. Korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny –  w cenie noclegu.

Planowany jest turniej bowlingowy.

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 08.05.2024 r.

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183
Prosimy o wskazanie danych do faktury na karcie zgłoszeniowej