Sukces Aplikanta Radcowskiego Radosława Tyburskiego na IV Konkursie Krasomówczym z Obszaru Praw Człowieka FBE

Sukces Aplikanta Radcowskiego Radosława Tyburskiego na IV Konkursie Krasomówczym z Obszaru Praw Człowieka

Mamy ogromną radość i dumę z ogłoszenia, że nasz aplikant radcowski, Radosław Tyburski, zdobył I miejsce na IV Konkursie Krasomówczym z obszaru Praw Człowieka, który odbył się w dniach 15-16 września 2023 roku w Rotterdamie. Ten prestiżowy konkurs został zorganizowany przez Komisję Praw Człowieka Federacji Adwokatur Europejskich i dedykowany był Młodym Prawnikom, Aplikantom oraz studentom prawa.  Naszą Izbę reprezentowało dwoje uczestników:  r. pr. Elżbieta Dalecka i apl. radc. Radosław Tyburski.

Konkurencja była niezwykle silna, a uczestnicy pochodzili z różnych krajów i miast, m.in. z Genewy, Londynu, Amsterdamu, Rotterdamu, Verony, Bilbao, Warszawy i Krakowa. Nasz reprezentant wykazał się nie tylko głęboką wiedzą, ale także umiejętnością przemawiania na temat “Women’s human rights in the world today” oraz argumentowania stanowiska “Should any state regulate sex workers?”.

Radosław Tyburski pokazał swoją doskonałą erudycję i zdolność do prowadzenia merytorycznej dyskusji, co zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca w konkursie. To ogromne osiągnięcie zarówno dla niego, jak i dla naszej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Chcielibyśmy podziękować Radosławowi oraz r. pr. Elżbiecie Daleckiej za reprezentowanie naszej Izby w tak doskonały sposób oraz za godne wystąpienie polskiej, prawniczej elity w międzynarodowym konkursie.

 

Dołącz do nas na Facebooku |

#Sukces #PrawoCzłowieka #MłodziPrawnicy #Gratulacje #RadosławTyburski #ElzbietaDalecka #OkręgowaIzbaRadcówPrawnychGdańsk