Relacja ze zjazdu izb prawniczych regionu Morza Śródziemnomorskiego FBE w Nicei- 16-18 marca 2023r.

W dniach 16-18 marca 2023 r. w Nicei odbył się zjazd izb prawniczych regionu Morza Śródziemnomorskiego zrzeszonych w ramach federacji europejskich izb prawniczych – The European Bars Federation / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, jako nowy członek FBE, była reprezentowana w Nicei przez radczynię prawną Katarzynę Ludwichowską, która miała zaszczyć przedstawić Miasto Gdańsk i zaprosić zebranych gości na coroczny Kongres FBE, który odbędzie się w dniach 5-7 października 2023 r., właśnie w Gdańsku – w mieście wolności i solidarności.

Warto przypomnieć, że FBE jest organizacją prawniczą powołaną do życia w Barcelonie w 1992 r. Dzisiaj zrzesza dwieście izb prawniczych z całej Europy oraz reprezentuje około 1 mln prawników europejskich. Działalność FBE skupia się wokół promowania praworządności, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości i prawa do rzetelnego procesu. FBE podejmuje się spraw dotyczących ochrony praw człowieka w Europie i na świecie.

Nicejski zjazd został poświęcony roli prawnika i dziennikarza w sprawach dotyczących oskarżeń lub osądów publicznych, o charakterze medialnym. Przedmiotem debat były takie zagadnienia jak:

→ rola takich spraw jak historyczna sprawa Dreyfusa czy obecnie ruchu „Me too” w uwalnianiu głosu ofiar;
→ przywileje dziennikarskie obowiązujące w śledztwie dziennikarskim;
→ granice śledztwa dziennikarskiego;
→ prawda mediów a prawda sali sądowej;
→ porównanie zasad etyki prawnika z zasadami etyki dziennikarza;
→ ryzyko zastąpienia wyroku sądowego, opinią publiczną;
→ czy koniecznym jest wprowadzanie dalszych regulacji prawnych dot. funkcjonowania mediów, w tym mediów społecznościowych w celu ochrony prywatności, prawa do obrony i do rzetelnego, uczciwego procesu, prawa do zapomnienia;
→ zadośćuczynienia i odszkodowania dla ofiar niesłusznych osądów/oskarżeń medialnych.