Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – bezpłatne mediacyjne szkolenie 24-godzinne

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza na ostatnie, bezpłatne, mediacyjne szkolenie 24-godzinne w dniach 24-27.04.2023r. w Gdańsku. Szkolenie przeznaczone jest dla mediatorów, którzy chcą przystąpić do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i odbywa się w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie RIGP:

https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-24-godzinne,788,pl