Powołanie koordynatora ds. dostępności w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Uchwałą nr 1938/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku powołała radcę prawnego Michała Urban na koordynatora do spraw dostępności w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jednocześnie w ramach tzw. działań dostępnościowych ukonstytuował się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zespół zajmujący się dostępnością w osobach r.pr. Anna Lewandowska, r.pr. Ewelina Plewa, r. pr. Tomasz Wolny – Dunst i właśnie r.pr. Michał Urban.

Warto zwrócić uwagę na inicjatywę podjętą przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.  

Gdańska Izba jako pierwsza w środowisku radców prawnych uznała, że warto promować i podkreślać w swoich działaniach ideę dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej, gdyż osobami ze szczególnymi potrzebami wymienionymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są bardzo często m.in. nasze klientki i nasi klienci szukający pomocy prawnej, a także nasze koleżanki i koledzy radcowie prawni, będący osobami w wieku senioralnym czy też osobami z niepełnosprawnością.   

W Unii Europejskiej żyje ponad 80 mln osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności czy innych ograniczeń. Ich liczba jest coraz większa, co wynika ze starzenia się społeczeństwa, ale także industrializacji życia. Według różnych źródeł w Polsce żyje nawet od 3 do 8 mln osób z różnymi ograniczeniami (w tym z niepełnosprawnością). Polskie społeczeństwo mierzy się już i będzie mierzyć się w przyszłości z kwestiami zapewnienia dostępności w kontekście rosnącej liczby osób ze szczególnymi potrzebami.  

Dlatego działania podejmowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku w zakresie dostępności z myślą o osobach z niepełnosprawnością są i pozostaną wartością, która służyć będzie doskonaleniu zapatrywań społecznych w obszarze niepełnosprawności i związanej z tym dostępności, bo kiedy projektujemy uniwersalnie z myślą o niepełnosprawności korzyści odnoszą z tego wszyscy. Jak stwierdził bowiem Sofokles Niczym to państwo co jednemu służy

Obecnie zespół odbywa spotkania robocze w składzie:  

r.pr. Anna Lewandowska,  

r.pr. Ewelina Plewa,  

r. pr. Tomasz Wolny – Dunst,  

r.pr. Michał Urban. 

a o wynikach naszych prac będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych i www gdańskiej izby.