Plan naprawczy dla usługi e-Doręczeń i najważniejsze daty

baner e-Doręczenia

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją informacji w sprawie e-Doręczeń i ogłoszonego planu naprawczego.

Plan naprawczy dla usługi e-Doręczeń i najważniejsze daty

Kluczowe daty:

 1. 1 października 2024 r. – Wejście w życie obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń.
 2. 1 października 2024 – 31 grudnia 2025 r. – Okres przejściowy na wdrożenie kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Najważniejsze wnioski:

 • Od 1 października 2024 r. osoby wykonujące niektóre zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek komunikowania się przez skrzynkę do e-Doręczeń.
 • Dotyczy to: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy.
 • Oznacza to obowiązek:
  • Posiadania adresu do e-Doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE).
  • Doręczania pism na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.
 • Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczeń) są przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji:

Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza już przesuwać terminu na uruchomienie e-Doręczeń – od 1 października 2024 r. wszyscy muszą mieć adres do e-Doręczeń. Chce jednak wprowadzić okres przejściowy, do końca 2025 roku, odraczający obowiązki wynikające z KPA tak, aby doręczenia papierowe, e-Doręczenia i składane przez ePUAP były równoważne.

Plan naprawczy dla usługi e-Doręczeń, czyli co dokładnie?

Plan naprawczy dla usługi e-Doręczeń to zestaw działań mających na celu usprawnienie i ułatwienie wdrożenia oraz funkcjonowania elektronicznych doręczeń (e-Doręczeń) w Polsce. Jest to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, która ma na celu zapewnienie, że proces ten będzie przebiegał sprawnie i bezproblemowo, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń przez podmioty publiczne oraz niektóre podmioty niepubliczne, w tym zawody zaufania publicznego.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje społeczne w celu zebrania opinii na temat wprowadzanych zmian i ulepszeń związanych z usługą e-Doręczeń. Informacje dotyczące konsultacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Link do notatki z ostatniego spotkania konsultacyjnego (23 kwietnia 2024 roku) z przedstawicielami zawodów zaufania publicznego wraz z prezentacją ze spotkania można znaleźć tutaj:

Konsultacje z przedstawicielami zawodów zaufania publicznego oraz z przedsiębiorcami – e-Doręczenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Główne założenia Planu naprawczego:

 1. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń:
  • Podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Termin wprowadzenia obowiązku: 1 października 2024 r. (bez możliwości przesunięcia).
 2. Okres przejściowy (od 1 października 2024 do 31 grudnia 2025 r.):
  • Dla zawodów zaufania publicznego i innych podmiotów niepublicznych:
   • Wdrożenie kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
   • Wdrożenie doręczeń elektronicznych we wszystkich procesach w organizacji.
  • Równoważność doręczenia papierowego:
   • Doręczenia za pośrednictwem ePUAP (w tym fikcja doręczenia przez ePUAP) na adres do doręczeń oraz poprzez systemy dziedzinowe.
 3. Planowane działania:
  • Szerokie konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych (UoDE).
  • Integracja e-usług z e-Doręczeniami.
  • Wprowadzanie zmian funkcjonalnych w systemie e-Doręczeń.
  • Promocja e-Doręczeń.

Rozważane zmiany i ulepszenia:

 • Wdrożenie kalendarza w usłudze e-Doręczeń, umożliwiającego oznaczenie nieobecności i ustalenie zastępstwa na czasową obsługę skrzynki.
 • Możliwość złożenia zbiorczego wniosku o ADE dla notariuszy.
 • Integracja systemu e-Doręczeń z systemami innych podmiotów, takich jak KAS.
 • Doprecyzowanie ustawy o informatyzacji w zakresie zawodów zaufania publicznego zobowiązanych do posiadania ADE.
 • Umożliwienie różnych poziomów dostępu do skrzynki e-Doręczeń i nadawania uprawnień innym użytkownikom.
 • Udostępnienie EZD RP samorządom zrzeszającym zawody zaufania, co wymaga zmian w ustawie o informatyzacji.

Podsumowanie:

Wdrożenie e-Doręczeń bezpośrednio wpływa na sposób funkcjonowania podmiotów publicznych. Aby ten proces usprawnić i ułatwić, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało propozycję wprowadzenia okresu przejściowego do 31 grudnia 2025 r., w którym będą równoważne doręczenia: papierowe, przez ePUAP (z tzw. fikcją doręczenia) i na ADE. Obecnie procedowane są zmiany legislacyjne.

Wprowadzenie Planu naprawczego nie zmienia terminu wejścia w życie obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń.