Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 5.10.2020 – informacja dla delegatów

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Przypominam o terminie Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zwołanego na dzień 5 października 2020 r. na godz. 16.00 w Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1 i proszę o niezawodne przybycie.

Z uwagi na to że Zgromadzenie odbywamy w stanie istniejącego zagrożenia epidemicznego, proszę o:

  1. wypełnienie załączonego oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka epidemicznego. Oświadczenie należy oddać przy zgłoszeniu swojej obecności na Zgromadzeniu. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia jest wymogiem Zarządzającego obiektem (Wynajmującego),

  2. podpisywanie się na liście obecności swoimi długopisami lub piórami,

  3. przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek lub innych środków ochrony osobistej, w czasie przebywania na terenie obiektu Europejskiego Centrum Solidarności.

  Z wyrazami szacunku,
 

Sekretarz OIRP w Gdańsku
radca prawny Andrzej Bodakowski