Zgłoszenia do udziału w Seminarium – Program CIVILaw, Ateny 26.09.2022

Szanowni Państwo,

na prośbę Komisji Zagranicznej w porozumieniu z Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Michałem Korwek zwracamy się z prośbą o przesyłanie zgłoszeń do uczestnictwa w Seminarium w przedmiocie prawa rodzinnego w ramach Programu CIVILaw, które odbędzie się w Atenach w dniu 26 września 2022 r w godz. 9:00 – 17:00.

Jeden uczestnik zostanie zgłoszony przez KIRP. Koszty podróży zostaną zwrócone przez Organizatora do 400 EUR, natomiast koszty utrzymania w wysokości 300 EUR. W załączeniu wstępny program wydarzenia.

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach Programu Civilaw https://elf-fae.eu/civilaw/  organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu.

Program Civilaw zakłada przeszkolenie 630 prawników z 7 państw członkowskich UE (Włochy, Hiszpania, Cypr, Rumunia, Polska, Grecja i Czechy) w zakresie instrumentów prawnych UE prawa upadłościowego i prawa rodzinnego.

Zgłoszenia kandydatów proszę kierować na maila: komisjazagraniczna@kirp.pl