ZEBRANIA REJONOWE OIRP GDAŃSK – WYBORY 2024 – 12 CZERWCA 2024 – MIEJSCA GŁOSOWAŃ

Wybory 2024

Uprzejmie informuję i przypominamy, że zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zostały zwołane:

  1. dla rejonu Gdańsk – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:00 -Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
  2. dla rejonu Gdynia – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:00 -Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
  3. dla rejonu Elbląg – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 17:00 – Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82- 300 Elbląg.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania na danym zebraniu zwołanym w wyżej wymienionym terminie, Rada OIRP w Gdańsku wyznaczyła drugi termin zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

  1. dla rejonu Gdańsk – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:15 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
  2. dla rejonu Gdynia – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 18:15 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 980 Gdańsk,
  3. dla rejonu Elbląg – na dzień 12 czerwca 2024 r., na godzinę 17:15 – Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82- 300 Elbląg.Dla przypomnienia :Listę delegatów znajdą Państwo w tym poście:

    https://oirp.gda.pl/aktualnosci/ogolne/lista-kandydatow-na-delegatow-xii-kadencji-zgromadzenia-okregowej-izby-radcow-prawnych-w-gdansku/