Zdalna praca Biura Rady

W związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią wirusa COVID-19,  prosimy wszystkich interesantów o załatwianie spraw przez korespondencję mailową (e-mail: oirp@oirp.gda.pl) lub telefonicznie (tel. 58 305 20 78).

W uzasadnionych sytuacjach, kontakt osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu wizyty.

Osoby, które składają wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich po egzaminie naborowym, proszone są o wysłanie wniosków drogą pocztową lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej bezpośrednio po wejściu do siedziby biura Rady.