Zawieszenie zajęć w ramach aplikacji radcowskiej i doskonalenia zawodowego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z kolejnymi informacjami i zaleceniami dotyczącymi podjęcia działań profilaktycznych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19  mając na względzie bezpieczeństwo Radców Prawnych, Aplikantów Radcowskich oraz Pracowników Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, informujemy, że zawiesza się ze skutkiem natychmiastowym, tj. od czwartku 12 marca 2020 r. na okres do odwołania  zajęcia w ramach aplikacji radcowskiej dla I, II i III roku oraz doskonalenia zawodowego. Jednocześnie informujemy, że dalsze decyzje podejmowane będą w zależności od rozwoju sytuacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.