Zawiadomienie o złożonych wnioskach o wpis na listę radców prawnych

Stosownie do treści § 12 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, że niżej wymieniona osoba złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

Jacek Michał Olszewski