Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie ograniczenia ds. pilnych urzedowania Sądu Okręgowego w Gdańsku (w załączeniu).