Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nr 68/21 z dnia 26 lutego 2021r.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia (w załączeniu na dole strony) Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie podjęcia szczególnych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z/s przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w związku ze sprawą IV K 109/19 w niektórych dniach kwietnia 2021r.