Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie ograniczenia działalności

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie ograniczenia działalności, w tym przedłużenia okresu, wskazania listy spraw pilnych, zamknięcia Biura Obsługi Interesantów, kasy, Biura Podawczego (w załączeniu).