Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku NR 48/23 – z dnia 2 marca 2023r

Szanowni Państwo,

w załączeniu Zarządzenie NR 48/23 – Adm. Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 marca 2023r.

Prosimy o zapoznanie się.