Zarządzenie Nr 13/2023-Adm.011-15/23 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni uchylające Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 16 lutego 2023r,

Szanowni Państwo,

w załączeniu Zarządzenie Nr 13/2023-Adm.011-15/23– Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 16 lutego.

Prosimy o zapoznanie się.