Zarządzenie 270/21-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy skan Zarządzenia 270/21-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2021 r.