Zaproszenie na panel dyskusyjny pt. Przymusowe podróże małe i duże, czyli prawne aspekty ekstradycji

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny pt. “Przymusowe podróże małe i duże, czyli prawne aspekty ekstradycji”, który odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Panel ma na celu przybliżenie uczestnikom problematyki prawnej instytucji ekstradycji w ujęciu międzynarodowym.

Panelistami są wybitni specjaliści w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa karnego: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN oraz dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UG.

Link do wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/487238449385081

Link do spotkania w MS Teams: https://tiny.pl/rsldm