Zakończenie Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych

Koleżanki i Koledzy PRZYPOMINAMY !!!

Już wkrótce zakończenie Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych

 

W dniu 31 grudnia 2020r. upływa termin Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych. Obowiązek ten jest przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Aktualnie z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 niemożliwe jest stacjonarne podnoszenie swoich kwalifikacji. Wobec tego szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jak e-learning czy webinaria jako forma kształcenia wpisują się w potrzebę bezpiecznego i efektywnego doskonalenia zawodowego.

Podajemy Państwu adresy serwisów, gdzie możecie Państwo odbyć szkolenia w systemie on-line.

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku: https://oirp.gda.pl/szkolenia-w-gdańsku/

– Krajowa Izba Radców Prawnych: https://e-learning.kirp.pl/  w tym następujące szkolenia:

Swoją ofertę szkoleń on-line mają także poszczególne izby okręgowe. Podajemy linki :

– OIRP w Lublinie https://oirp.lu/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/ (webinaria odpłatne i nieodpłatne).

– OIRP e Szczecinie https://oirp.szczecin.pl/e-izba/ (webinaria odpłatne i nieodpłatne).

W pozostałych Izbach należy sprawdzać informacje na stronach internetowych, przekazywane najczęściej w zakładkach „szkolenia”. Część szkoleń może być skierowana do wszystkich radców prawnych, a nie tylko radców prawnych danej izby okręgowej.

– Oferta szkoleń organizowanych przez Wolter Kluwer znajduje się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/

– Wydawnictwo Beck ofertę szkoleń online zamieszcza na stronie WWW pod adresem https://www.akademia.beck.pl/

  Wanda Wojtiekun – Kierownik Szkolenia

 

Dokumentację związaną z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ośrodek Szkolenia ,ul. Czajkowskiego, 380-169 Gdańsk

bądź mailowo:

szkolenia@oirp.gda.pl  lub joanna.muza@oirp.gda.pl, lub przez extranet dostępny na stronie internetowej Izby www.oirp.gda.pl