XXII Krakowska Konferencja – Nowoczesne Prawo Autorskie i Prawo Prasowe – 12 -14 września 2022 r

XXII Krakowska Konferencja  z cyklu Nowoczesne Prawo Autorskie i Prawo Prasowe 2022       12-13-14 września 2022 r., Kraków, hotel Campanile*** ul. św. Tomasza 34(szkolenie stacjonarne lub online)


Wykładowcy:prof. Ewa Nowińska – Kancelaria  Prawa Gospodarczego, Prasowego i Konkurencji Kraków, d. Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJprof. Ryszard Markiewicz – Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJdr Marek Bukowski – Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Krakówr. pr. Joanna Karasińska – Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Krakówdr Michał Markiewicz – Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j., KrakówMarek Grąbczewski – Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, Szczecin


PROGRAM

12 września 2022 r., godz. 9.00-12.00 – prowadzący prof. Ryszard Markiewicz       1. Skarga Polski w sprawie o stwierdzenie nieważności art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym – omówienie i komentarz        2. Nowe problemy i rozstrzygnięcia w zakresie ochrony prawnoautorskiej dzieła i jej zakresu        3. Prawo autorskie według Prof. Ryszarda Markiewicza – pytania i odpowiedzi godz. 12.00-13.30 – prowadzący dr Michał Markiewicz        1. Prawa autorskie a znak towarowy              – znak towarowy a proste dzieła/utwory („malinowy król”)              – znak towarowy a autorskie prawa osobiste              – znak towarowy a autorskie prawa majątkowe              – problemy umów dotyczących utworu stanowiącego znak towarowy (lub jego element)        2. Analiza aktualnego orzecznictwagodz. 13.30-14.00 obiad

godz. 14.00-16.00 – prowadzący Marek GrąbczewskiUtwór pracowniczy w prawie autorskim         1. Najważniejsze pojęcia i przesłanki utworu pracowniczego         2. Przesłanki nabycia praw do utworu przez pracodawcę         3. Zakres nabycia autorskich praw majątkowych do utworu         4. Pracownicze utwory naukowe i programy komputerowe         5. Przegląd orzecznictwa


13 września 2022 r., godz. 9.00-13.30 – prowadzący dr Marek Bukowski

Aktualne problemy konstruowania umów autorskoprawnych

  1. Określenie przedmiotu umowy i świadczeń stron.
  2. Wybór typu umowy o stworzenie utworu i zadysponowanie prawami autorskimi.
  3. Konstruowanie postanowień dotyczących stworzenia utworu i dysponowania prawami autorskimi.
  4. Specyfikacja pól eksploatacji z uwzględnieniem reemisji online i przekazu bezpośredniego.
  5. Wynagrodzenie honoraryjne w umowach mieszanych i pracowniczych.
  6. Koncept godziwego wynagrodzenia twórców i wykonawców w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym

godz. 13.30-14.00 obiad

godz. 14.00-16.00 – prowadzący r. pr.  Joanna KarasińskaPodatkowe aspekty konstruowania umów autorskoprawnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 15.09.2020 r.1. Zasadnicze wnioski wynikające z interpretacji ogólnej Ministra Finansów ws. stosowania 50% kosztów do honorariów autorskich.

2. Sposoby wyodrębniania wynagrodzenia honoraryjnego w umowach cywilnoprawnych i pracowniczych


14 września 2022 r., godz. 9.30-14.30 – prowadząca prof. Ewa Nowińska

Ustawa prawo prasowe i jej aktualne znaczenie praktyczne1. Prasa – co to takiego? Problemy prawne z prasą w internecie.

2. Ustawa prawo prasowe i jej znaczenie dla dziennikarzy i nadawców telewizyjnych.

3. Prasa a informacja. Prawo udzielania informacji a obowiązek jej udzielenia.

– ustawa o dostępie do informacji publicznej: podmioty zobowiązane do jej udzielenia, podstawy odmowy– szczególny przywilej prasowy, czyli „własne” uprawnienia dziennikarzy w dostępie do informacji4. Materiał prasowy. Odpowiedzialność dziennikarzy za jego treść. Szczególna staranność i rzetelność. Czy istnieje dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych? Przykłady orzeczeń5. Tzw. licencja prasowa a przedruk6. Cytat dziennikarski a ochrona utworu przepisami prawa autorskiego7. Nielubiany obowiązek: autoryzacja i jej zasady8. Ochrona prywatności w treści materiałów prasowych, czyli prasie wolno więcej9. Można się bronić. Trudna instytucja sprostowania– wymogi formalne: terminy, sposób przesłania, konstrukcji treści sprostowania– obowiązek publikacyjny– odmowa publikacji. Postępowanie sądowe i jego zasady10. Odpowiedzialność prawna prasy/dziennikarzygodz. 14.30 – obiad

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Udział w szkoleniu w formule stacjonarnej:

cena udziału w dwudniowym szkoleniu: 12-13.09.2022 r.:     1.780,00 zł netto (+23 % VAT)cena udziału w trzydniowym szkoleniu: 12-13-14.09.2022 r.: 2.180,00 zł netto (+23% VAT)

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:– uczestnictwo w szkoleniu– materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze– imienny certyfikat– serwisy kawowe, obiady– uroczysta kolacja w dn. 12.09.2022 r.


Ceny dodatkowych świadczeń w hotelu Campanile:pokój 1-osobowy – 295,00 zł/doba wraz ze śniadaniemmiejsce w pokoju 2-osobowym – 160,00 zł/doba wraz ze śniadaniemkolacja w dniu 11.09.2022 r.- 50,00 złkolacja w dniu 13.09.2022 r.- 50,00 zł


2. Udział w szkoleniu w formule online (platforma ZOOM):

cena udziału w dwudniowym szkoleniu: 12-13.09.2022 r.:      1.380,00 zł netto (+23 % VAT)cena udziału w trzydniowym szkoleniu: 12-13-14.09.2022 r.: 1.780,00 zł netto (+23% VAT)

Cena szkolenia online obejmuje:– uczestnictwo w szkoleniu– materiały szkoleniowe– imienny certyfikat


Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT – zwolnionyDla stałych Uczestników naszych szkoleń rabaty:–   80 zł (udział w 2 dniowyn szkoleniu) od ceny netto szkolenia 100 zł (udział w 3 dniowyn szkoleniu)od ceny netto szkolenia


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do sześciu dni przed terminem szkolenia.

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do pięciu dni roboczych przed terminem szkolenia


Aby zgłosić udział w szkoleniu szkolenie prosimy skorzystać z formularza na stronie[formularz-zgloszenia-online/?szkolenie_id=9039&nazwa=prawo-autorskie-w-internecie-media-portale-i-wizerunek] szkolenia-forum.pl lub formularza na stronie[kontakt/] kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmanntel. 91 489 64 55
Dorota Biskupskatel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelectel. 91 434 29 79

Szkolenia o tej tematyce możemy również zorganizować  jako szkolenia wewnętrzne.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.

Informację potwierdzającą realizację szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia


Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VATNależność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM,Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506


Mamy nadzieję, że przesłane informacje o szkoleniach znajdują się w obszarze Państwa zainteresowań zawodowych, jeżeli nie, to serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann, z siedzibą w Szczecinie, ul. Żółkiewskiego 4/2, 70-345 SzczecinZasady przetwarzania danych znajdziecie Państwo na naszej stronie RODO.

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacji o naszych szkoleniach, prosimy o odesłanie drogą mailową wiadomości z tematem “NIE” lub kliknąć na link:  wypiszhttp://www.szkolenia-forum.pl/newsletter_wypisz.php?zlecenie=582340a33c3cd015ee25fd1bc60536d2