XV edycja Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – nominacje dla czterech gdańskich radców!

Szanowni Państwo, informujemy, że wystartowała właśnie XV edycja Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – prestiżowej nagrody organizowanej przez samorząd radcowski, a cieszącej się powszechnym uznaniem w środowisku prawniczym.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Z duża satysfakcją informujemy, że w tym roku aż czterech członków naszej Izby zostało uzyskało nominację w tym jakże doniosłym konkursie – r.pr. Krzysztof Dąbrowski, r.pr. Marta Flis-Świeczkowska, r.pr.  Katarzyna Kłobukowska, oraz apl. radc. Martyna Krawczyk.

Zachęcamy do głosowania na stronie https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/

Poniżej z dumą prezentujemy sylwetki kandydatów z naszej Izby!

r.pr. Krzysztof Dąbrowski

Prowadzi Kancelarię radcowską specjalizującą się w prawie cywilnym, spadkowym i rodzinnym. Poza aplikacją prawniczą ukończył również szereg studiów podyplomowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji z siedzibą w Warszawie. Od wielu lat pro bono pomaga osobom najbardziej potrzebującym, tj. seniorom, osobom niepełnosprawnym, zadłużonym i bezrobotnym.

W 2006 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach wyjechał do Finlandii w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „European Voluntary Service”, gdzie pracował jako wolontariusz w Youth Centre Villa Elba. Po powrocie do Polski kontynuował naukę, a obecnie jest w trakcie przygotowań rozprawy doktorskiej z zakresu legislacji. Jest również członkiem Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Mecenas angażuje się w życie społeczności lokalnej, wspiera Klub Seniora w Domu Kultury „Młyniec”, a w lutym br. zorganizował wyjście seniorów do muzeum, pokrywając wszystkie koszty wydarzenia. Od 2015 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec w Gdańsku, która jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Gdańska, w której pro bono pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej.

Ponadto aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i koordynowania działań kulturalnych, jak np. konkursy fotograficzne czy zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gdańska.

r.pr. Marta Flis-Świeczkowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Poza zawodem radcy prawnego pełni funkcję koordynatorki zespołu interdyscyplinarnego w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Ponadto jest adiunktką w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i psychotraumatologiem. Ukończyła kurs zorganizowany przez Radę Europy dotyczący wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom – The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Prowadziła liczne szkolenia dla policji w zakresie procedur pomocowych dotyczących: dzieci oraz kontaktu z dzieckiem doświadczającym przemocy i świadkiem przestępstwa; adwokatów i radców prawnych w zakresie reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego przez kuratora procesowego\ oraz profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia – dotyczące interwencji prawnej.

Na co dzień udziela nieodpłatnych porad prawnych w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pro bono angażowała się w tworzenie kampanii społecznej – „Wysoki Sądzie, zobacz mnie”, ulotki dla dzieci – „Sprawa karna – kto jest kim i kto jest ze mną? Informacje o kuratorze procesowym” oraz konsultowała raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce”.

r.pr. Katarzyna Kłobukowska 

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, opiekuńczym oraz gospodarczym i upadłościowym. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od początku swojej drogi zawodowej jest zaangażowana społecznie, kierując się ideą „zawsze z poszanowaniem prawa na rzecz człowieka potrzebującego pomocy”. Pro bono działa na rzecz kobiet i dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Jest również członkiem Komisji ds. praw człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Od 2014 r. udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol”, współpracowała pro bono z Punktem Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim, a od 2017 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w Starogardzie Gdańskim. Po godzinach reprezentuje kobiety doświadczające przemocy, jest też kuratorem procesowym, posiada wiedzę psychologiczną i zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro słabszych i bezbronnych.

Nieodpłatnie prowadzi spotkania ze studentami pedagogiki poszerzając świadomość z zakresu ochrony interesów najmłodszych. Od wybuchu wojny na Ukrainie, angażuje się w pomoc prawną dla uchodźców. Jej praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone przez Marszałka Województwa Pomorskiego, z rąk którego otrzymała podziękowanie. Za swoje zasługi została doceniona również przez Justice International – organizację non profit zajmującą się badaniem i zwalczaniem niesprawiedliwości społecznej na całym świecie.

apl. radc. Martyna Krawczyk

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie HR oraz imigracyjnym. W 2016 r. ukończyła studia magisterskie w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji na Wydziale Zamiejscowym w Londynie. Pracę w zawodzie łączy z prowadzeniem własnej działalności polegającej na wsparciu kandydatów w kwestii rekrutacji – od interview coaching po wsparcie językowe z zakresu Bussines & Legal English. Obecnie jest na II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe budowała nie tylko w kancelariach prawnych, ale też na stanowiskach ściśle związanych z HR, w związku z czym praca z człowiekiem i dla dobra człowieka jest dla niej niezwykle istotna.

Po wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom w ramach inicjatywy #JakPomócUkrainie PCS | Littler – gdzie udzielono łącznie ponad 600 darmowych konsultacji prawniczych w trybach zdalnym i stacjonarnym. W Kancelarii mec. Lecha Obary organizowała warsztaty, webinary, udzielała porad i koordynowała sprawy transgraniczne.

Jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do nieodpłatnych porad prawnych – prężnie działa również na rzecz wolontariatów. Organizowała wykłady dla studentów w ramach programu „Akademia Liderów Sprawiedliwości” o tematyce reparacji od Niemiec po II wojnie światowej, jednocześnie dbając o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto wspierała bezpłatny telefoniczny ostry dyżur prawniczy w biurze poselskim Iwony Arent, udzielając porad w kwestii legalizacji pobytów i spraw pracowniczych. Brała udział we wsparciu merytorycznym projektu „Podkarpacie dla młodych” realizowanego przez Fundację Aktywność w Lipnicy Dolnej.

Martyna Krawczyk została Mentorką III Edycji Programu Fundacji Women in Law, gdzie wspierała młode prawniczki w decyzjach dotyczących ich kariery zawodowej. Jako prelegentka FORUM Kozminski Law Students Association poprowadziła wywiad na temat aplikacji radcowskiej i przygotowania do egzaminu wstępnego. Nieodpłatnie brała udział w projekcie społecznym organizowanym w ramach Akademii Liderów Sprawiedliwości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie – w zakresie doradztwa prawnego, wsparcia wychowanków, a nawet prac remontowych.

Zachęcamy do głosowania na stronie https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/