XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych – 4-8 października 2023r.

U W A G A  B I E S Z C Z A D Y !!!

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” pod patronatem
Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje
w dniach od 4 do 8 października 2023 r.
XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz pokojach w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”.

Koszt uczestnictwa wynosi 890 zł i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu 8 października br.
– opiekę przewodników GOPR
– udział w programach towarzyszących,
– ubezpieczenie nnw.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: subsidiovenire@kirp.pl).

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w wysokości 830 zł należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu Nr 74124027441111001008037603 do 28 września 2023r.,

pozostałą kwotę 60 zł na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire” w BGŻ BNP Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem „Rajd Bieszczadzki” .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Uprzejmie informujemy, iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Uprzejmie informujemy, iż w tym roku prosimy Państwa o wsparcie pieniężne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku pod którego opieką jest 40 stałych przedszkolaków oraz 40 dochodzących maluchów. Dzieci potrzebują gier planszowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia Sali do nauki, zabawek, słodyczy.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Zapraszam serdecznie
Prezes
Fundacji Radców Prawnych
„Subsidio Venire”
Michał Korwe