XIII Konferencja Fundacji Court Watch Polska

Szanowni Państwo,

Fundacja Court Watch Polska zaprasza do udziału w XIII Konferencji, która odbędzie się w Warszawie w piątek 29 września w godz. 10-15.

Jak co roku zgromadzi ona przedstawicieli władzy sądowniczej, akademii oraz sektora pozarządowego, aby rozmawiać na tematy ważne dla wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia obywateli.Podczas tegorocznej konferencji nie tylko zaprezentujemy najnowsze wyniki badań Fundacji – stanu przestrzegania zasady jawności, obserwacji rozpraw stacjonarnych i zdalnych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz nowy raport poświęcony praktyce stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Będziemy również dyskutować na dwa istotne tematy:Panel 1: Posiedzenia zdalne po nowelizacji k.p.c. Jak wykorzystać je najlepiej w praktyce prawniczej i dla dobra wymiaru sprawiedliwości?Panel 2: Do jakiego modelu stosowania tymczasowego aresztowania i jakimi środkami powinniśmy dążyć w Polsce? Dyskusja na kanwie wyników badań.W związku z powyższym Fundacja zaprasza do udziału w konferencji. Konferencja będzie zorganizowana w formule hybrydowej – będzie można wziąć w niej udział zarówno stacjonarnie w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN, jak i online. Udział w konferencji jest bezpłatny.Zgłoszeń można jednak dokonywać  na stronie: https://courtwatch.pl/projekty/projekty-biezace/xiii-konferencja-fundacji-court-watch-polska/