Wyniki Egzaminu Radcowskiego -Komisja Egzaminacyjna

Poniżej publikujemy AKTUALNĄ listę zdających, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r., przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Gdańsku.

Wgląd do prac będzie możliwy po otrzymaniu uchwały stwierdzającej wynik egzaminu w siedzibie Izby, ul. Nowe Ogrody 35.

UWAGA!!! Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno – techniczną,  a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.