Wybory Delagatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wybory Delegatów na Zgromadzenie

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

W dniach 17 i 18 sierpnia przeprowadziliśmy  wybory delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Na Zebraniach Rejonowych w Gdańsku, Gdyni i Elblągu dokonano wyboru łącznie 107 delegatów (Gdańsk 62, Gdynia 38 i Elbląg 7). Przeprowadzenie tych wyborów połączone było z pewnym wyzwaniami, z uwagi na konieczność zachowania rygorów wynikających z przepisów sanitarnych, w tym związanych z wyłączeniem możliwości przeprowadzenia zebrań rejonowych w stosowanej poprzednio formule, jednoczesnej obecności wszystkich radców prawnych z terenu obejmującego dany rejon.

Możemy z satysfakcją powiedzieć, że dzięki Wam Koleżanki i Koledzy udało się przeprowadzić zebranie rejonowe i dokonać wyboru delegatów w sposób sprawny, w atmosferze nie przekraczającej granic normalnej rywalizacji i „walki wyborczej”.

Duża w tym zasługa Koleżanek i Kolegów, którzy poświęcając swój czas wykonali ogromną pracę jako członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej oraz członkowie Komisji Skrutacyjnych.

Dziękujemy Wam bardzo.

Jestem przekonany, że zgłoszone w toku kampanii wyborczej postulaty usprawnienia pracy  samorządu, a w szczególności pomysły dotyczącego podniesienia jakości szkoleń i przebiegu aplikacji, zostaną wykorzystane przez nowo wybrane organy samorządu. Szereg postulatów jest realizowanych przez obecną radę (np. powszechność dostępu do imprez integracyjnych, jawność decyzji samorządowych, jawne kryteria wyznaczania pełnomocników z urzędu, dbałość o sprawy Seniorów i in.) i z pewnością te wypracowane dotychczas dobre praktyki będą kontynuowane.

Jerzy Mosek

Dziekan