Warsztaty z języka migowego i kultury g/Głuchych

OIRP w Gdańsku zaprasza aplikantów i radców prawnych na warsztaty z języka migowego oraz komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu.

Warsztaty obejmują 4 spotkania po 60 minut, podczas których uczestnicy poznają zasady komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników ze specyfiką w komunikacji z osobami g/Głuchymi oraz poznanie podstawowych kultury g/Głuchych, w tym języka migowego.

Ponadto spotkania mają na celu integrację środowiska radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

Harmonogram spotkań:

  • środki komunikacji osób z dysfunkcją słuchu – PJM, SJM, fonogesty. Poznanie polskiego alfabetu migowego;
  • powtórzenie polskiego alfabetu migowego – ćwiczenia;
  • podstawowe słownictwo prawnicze;
  • powtórzenie całości materiału.

Uczestnik spotkań otrzyma pełną wiedzę na temat zasad komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu, w tym podstawowego słownictwa z zakresu prawa. Warsztaty będą opierały się na autorskim materiale szkoleniowym.

Pierwsze spotkanie wprowadzające odbędzie się  21.04.2020 r., o godz. 16:00 w Ośrodku Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3.

Zapisy: marta.reliszko@oirp.gda.pl