VIII Forum Młodych Radców Prawnych w Bydgoszczy – relacja

W dniach 17-19 maja 2024 roku w Bydgoszczy odbyło się VIII Forum Młodych Radców Prawnych. W wydarzeniu uczestniczyło 42 młodych radców prawnych z całej Polski, w tym przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku: Radca Prawny Dawid Aniszewski, Radca Prawny Karolina Mastykarz, Radca Prawny Kamil Kinas oraz Radca Prawny Krzysztof Jóźwiak, członek Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przy KRRP.

Forum miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących samorządu radców prawnych. Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy robocze, debatowali nad barierami samorządowymi, promocją zawodu radcy prawnego oraz strategią promocji w mediach społecznościowych.

Forum otworzyli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP Bartosz Opaliński oraz Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy Michał Rościszewski. Włodzimierz Chróścik podkreślił znaczenie forum jako platformy wymiany pomysłów i inicjatyw, które wpłynęły na rozwój samorządu radców prawnych na przestrzeni lat.

Drugi dzień forum był poświęcony pracy w grupach tematycznych. Uczestnicy analizowali przeszkody w działalności samorządowej, opracowywali strategie promocji zawodu radcy prawnego oraz dyskutowali nad metodami promocji własnej działalności zawodowej w mediach społecznościowych.

Kulminacyjnym punktem forum było podsumowanie prac grup roboczych i omówienie wypracowanych wniosków z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem. Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, mec. Bartosz Opaliński, uznał tegoroczne forum za bardzo udane i podkreślił, że wypracowane postulaty będą omawiane z Prezesem KRRP.

Zachęcamy wszystkich młodych radców prawnych do aktywnego udziału w przyszłych edycjach forum, które stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych.