VII Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie i Badmintonie – 17-19.03.2023 r. Gliwice

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

VII Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie i Badmintonie

17-19.03.2023 r.

Gliwice, ul. Jasna 31

1. Turniej rozgrywany jest według przepisów gry w tenisa PZT.

Zawodników obowiązuje przestrzeganie tych przepisów oraz kodeksu zachowania zawodnika.

2. Turniej główny obejmuje:

– gry pojedyncze mężczyzn open, 45+, 55+, 65 +

– gry pojedyncze kobiet open i 35+

– gry podwójne mężczyzn i kobiet open

– gry mieszane

3. Gry rozpoczynają się w piątek 17.03.2023 r. o godzinie 15.00 i trwają do godziny 21.00, a następnie w dniach 18 – 19 marca 2023 r. (pierwszego dnia od godziny 9.00 do 21.00, a drugiego od 9.00 do 18.00)

4. Zgłoszenia zawodników do gry podwójnej i mieszanej przyjmowane są w biurze zawodów w dniu 18.03.23 r. (w sobotę) do godz. 10.00.

5. Gry pojedyncze rozgrywane są do dwóch wygranych setów od stanu 2;2; przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break – 3 set tie-break – do 10. Mecze rozgrywane są według systemu „z przewagami”, zmiana stron po pierwszym gemie bez odpoczynku, przerwa między setami – dwie minuty. Zawodnik może grać tylko w jednej kategorii singlowej.

Gry podwójne i mieszane rozgrywane będą według systemu „bez przewag” -jeden set/ przy po 6 tie-break. Przy równowadze o wygraniu gema decyduje „piłka decydująca” strona odbierająca wybiera stronę podania. W grze mieszanej w przypadku równowagi po wyborze strony przez odbierających podanie następuje na zawodnika odbierającego tej samej płci. Mecze rozgrywane będą piłkami marki Tretorn Series Control + lub innej równoważnej jakościowo.

6. Zawodnicy po wywołaniu gry odbierają piłki w biurze zawodów i stawiają się na wyznaczonym korcie; rozgrzewka przed meczem – max 5 minut, spóźnienie na mecz powyżej 15 minut – walkower.

7. Gry prowadzone są systemem „mecz po meczu” według rozpisania kortów na planie gier.

8. Każdy uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.

9. System rozgrywek /grupowe lub drabinka/, w tym liczba kategorii, ilości setów, gier deblowych itp. może ulec zmianie.

10. O zapisie do Turnieju decyduje moment zgłoszenia, przez który rozumie się dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, potwierdzony zapłatą wpisowego.

11. Regulamin turnieju badmintona – Badmintonowych Mistrzostw Śląska Prawników – zostanie odrębnie ogłoszony. Przewiduje się kat. mężczyzn i kobiet, deble mężczyzn i kobiet oraz miksty. Ust.8 i 9 niniejszego regulaminu ma zastosowanie do turnieju badmintona. Turniej badmintona rozgrywany jest w sobotę od godz.13.00.

12. W turnieju mogą brać udział osoby mające tytuł magistra prawa, w tym wykonujące zawód prawniczy oraz studenci prawa. O dopuszczeniu do rozgrywek decyduje Organizator Turnieju.