Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – podziękowania

Szanowni Państwo,

W dniach od 22 do 28 lutego odbył się tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączyli się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci, a także radcowie prawni i aplikanci z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Z ramienia naszej Izby akcję koordynowała komisja ds. edukacji prawnej i pro bono. W akcję włączyły się poprzez udzielanie porad prawnych następujące osoby:

Patrycja Miśkowiec – Czech
Tomasz Jeżewski
Katarzyna Kostka
Arkadiusz Gajos
Małgorzata Klisko
Agnieszka Serba – Chrzanowska
Magdalena Stachal
Ewa Bożko – Kozikowska

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!