Twinning Prawników – 12.09.2020

Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsku oraz Radą Adwokacką Rejonu Odessy i w porozumieniu z Adwokaturami Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kaliningradu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Mołdawskim Stowarzyszeniem Młodych Prawników (MYLA) organizuje w dniu 12 września 2020 roku Twinning Prawników. To wyjątkowe wydarzenie odbywa się już po raz drugi, którego celem jest wzmacnianie wzajemnych kontaktów prawników z krajów Unii Europejskiej z koleżankami i kolegami z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zeszłoroczny Twinning w Gdańsku okazał się wielkim sukcesem. W podpisanym wówczas Porozumieniu o Współpracy uczestnicy postanowili organizować to wydarzenie co roku w innym kraju. W tym roku nasze spotkanie miało mieć miejsce w Odessie na Ukrainie, jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa musieliśmy przyjąć formę wirtualnej konferencji.

Jej tematyka będzie koncentrować się na nowych technologiach oraz ich etycznym używaniu w ramach zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Ramowy program wydarzenia jest następujący:

Sobota, 12 września:

10.00 – 10.20 – Wystąpienia powitalne

10.20 – 12.00 – I część konferencji:

  • 1 panel: Wirtualna Kancelaria: zasady działania, za i przeciw
  • 2 panel: Etyczne stosowanie nowych technologii przez prawników
  • 3 panel: Nowe technologie w służbie zrównoważonego rozwoju

12.00 – 12.15 – przerwa

12.15 – 14 – II część konferencji

  • Informacje o sytuacji sądownictwa, samorządów prawniczych i prawników w krajach uczestniczących w Twinningu
  • Prezentacja miasta Odessy przygotowana przez Radę Adwokacką w Odessie
  • Wspomnienia z Gdańska

Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na język angielski i rosyjski. Oczekujemy też na potwierdzenie udziału Rady Europy, która wyraziła zainteresowanie naszą konferencją.

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie www.aea-eal.eu.