TRADATA 2 Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w UE – Ateny, 14 października 2022

Szanowni Państwo,

na prośbę i w uzgodnieniu z Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek informujemy o dwóch wolnych miejscach na Seminarium w Projekcie TRADATA 2!

Miejsce i data Seminarium : Ateny, 14 Października 2022 godz.9.00-17.00
Temat seminarium:Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych
w UE
Dziedzina prawa: Prawo ochrony danych osobowych.
Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach TRADATA 2 https://elf-fae.eu/tradata2/   organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu.
Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Atenach.
Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
W załączeniu Program wydarzenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres komisjazagraniczna@kirp.pl Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 Października o godz 9.00