Terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej

Informujemy, że uchwałą Prezydium Rady z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalono następujące terminy kolokwiów:

a) dla I roku aplikacji:

 

 1. Prawo pracy i Prawo ubezpieczeń społecznych:     6 i 7 lipca 2020 r.

1.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                                  16 lipca 2020 r.

1.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                             15 wrzesień 2020 r.

 

 1. Prawo cywilne: 23 października 2020 r.

2.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                             25 listopada 2020 r.

2.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                                14 grudnia 2020 r.

 

 1. Postępowanie cywilne:                     23 listopada 2020 r.

3.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                             21 grudnia 2020 r.

3.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                                30 grudnia 2020 r.

 

b) dla II roku aplikacji:

 1. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe,
  postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń,
  postępowanie w sprawach o wykroczenia:
                   21 września 2020 r.

1.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                        19 października 2020 r.

1.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                              9 listopada 2020 r.

 1. Prawo rodzinne i opiekuńcze:                                               7 września 2020 r.

2.1 kolokwium poprawkowe (II termin)                                                        5 października 2020 r. 2.2.kolokwium dodatkowe (III termin)                                                      26 października 2020 r.

 

 1. Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne:                                            23 października 2020 r.

3.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                                24 listopada 2020 r.

3.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                               22 grudnia 2020 r.

 

 1. Prawo gospodarcze,   1 grudnia 2020 r.

4.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                                  10 grudnia 2020 r.

4.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                                    29 grudnia 2020 r.

 

c)dla III roku aplikacji:

 1. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

                                                                                                                   13 i 14 lipca 2020 r.

1.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                              15 września 2020 r.

1.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                             23 września 2020 r.

 

 1. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo- administracyjne, prawo finansowe i podatkowe:                               23 listopada 2020 r.

2.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                                  15 grudnia 2020 r.

2.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                                    29 grudnia 2020 r.