Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk oraz OIRP Białystok w Rynie

BRAK MIEJSC!!


Szkolenie odbędzie się w dniach 16 – 18 listopada 2023 r. w Hotelu Zamek Ryn w Rynie.

Tematy szkolenia :

  1.  Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Wykł. SSA T. Karczyńska – Szumilas;
  2. Zmiany w KPC wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas;
  3. Pozew, wniosek o zabezpieczenie, apelacja i skarga kasacyjna w tzw. sprawach „frankowych”. Wykł. : SSA Teresa Karczyńska – Szumilas;
  4. Wybrane elementy prawa zamówień publicznych;
  5. Podstawy wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed KIO.

Miejsce szkolenia: Hotel Zamek Ryn, ul. Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 40 punktów szkoleniowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 600 zł.

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 16.11.2023 r. godz. 15.00, zakończenie w dniu 18.11.2023 r. godz. 12.00.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja. Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe. Korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny – w cenie noclegu.

Szkolenie będzie organizowane wspólnie z izbą białostocką, w związku z czym planowany jest turniej bowlingowy między izbami.

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 8.11.2023 r.

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Prosimy o wskazanie danych do faktury na karcie zgłoszeniowej