Szkolenie w hotelu “Pegaz” w Krynicy Zdrój 19-22 października 2023r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 19 – 22 października 2023r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

Tematyka :

1. ZAGADNIENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

1. Zasady orzekania o kosztach sądowych w orzeczeniu kończącym postępowanie

2. Zwolnienie od kosztów sądowych przy szczególnym uwzględnieniu problematyki przedsiębiorców

3. Wynagrodzenie radcy prawnego jako pełnomocnika z wyboru

a. Wniosek o wynagrodzenie

b. Zwrot wydatków

c. Spis kosztów

4. Wynagrodzenie radcy prawnego jako pełnomocnika z urzędu

5. Wynagrodzenie radcy prawnego jako kuratora procesowego

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ORGANÓW OSÓB PRAWNYCH ZA ZOBOWIĄZANIA TYCH OSÓB WYPADEK ICH NIEWYPŁACALNOŚCI

1. Zagadnienia materialnoprawne

a) Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)

b) Odpowiedzialność na zasadzie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego

c) Odpowiedzialność na zasadzie art. 299 Kodeksu spółek handlowych

d) Odpowiedzialność na zasadzie art. 116 Ordynacji podatkowej

e) Odpowiedzialność na zasadzie art. 31 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

f) Wpływ epidemii COVID-19 na odpowiedzialność za zobowiązania na wypadek niewypłacalności

g) Zakres roszczeń odszkodowawczych

2. Zagadnienia procesowe:

a) właściwość sądu

b) ciężar dowodu

c) formy obrony dłużnika

d) dowód na wysokość na szkody

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie – Zbigniew Miczek

Aktualnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie. Od 2017 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

3. Szantaż emocjonalny. Jak bronić się przed manipulacją?

„Wymiana głasków między ludźmi”. O grach i rolach psychologicznych praktycznie.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog, komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych wynosi 1290 zł od uczestnika.

W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w czterogwiazdkowym Hotelu Pegaz (ul. Czarny Potok 28) w pokojach 2-3 osobowych, a na Państwa życzenie nawet w studiach 4 osobowych. To nowoczesny obiekt wtopiony w urokliwe zbocza Beskidu Sądeckiego. Położony naprzeciwko hotelu stok Jaworzyna Krynicka oferuje szlaki turystyczne, rowerowe, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Warto zwiedzić „ perłę poleskich uzdrowisk”

czyli miasto Krynica Zdrój. W cenie pobytu w hotelu zawarte jest nieograniczone korzystanie z siłowni, sauny, basenu, jacuzzi oraz Wi-Fi. Dla gości monitorowany parking w cenie pobytu.

Zapraszamy

Prezes Zarządu

Fundacji Radców Prawnych

„Subsidio Venire”