Szkolenie Punktowane – Ochrona Praw osób LGBT+ w praktyce adwokatek, adwokatów, radczyń i radców prawnych Data: 14 września 2022 roku godz. 14:30-18:30

Zapraszamy na punktowane szkolenie dla radców prawnych i aplikantów organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Ochrona Praw osób LGBT+ w praktyce adwokatek, adwokatów, radczyń i radców prawnych

Data: 14 września 2022 roku godz. 14:30-18:30

Miejsce: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku ul. Czajkowskiego 3

Opis szkolenia

Szkolenie jest bezpłatne. Złożone będzie z dwóch części – pierwsza część to warsztat dotyczący definicji dyskryminacji i różnych jej przejawów oraz omówienie ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, cechy płciowe i ekspresję płciową w polskim ustawodawstwie w różnych obszarach (zatrudnienie, dostęp do usług, ochrona zdrowia, edukacja). W drugiej części warsztatu uczestniczki i uczestnicy będą porównywać środki ochrony prawnej przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści z różnych dziedzin prawa i na przykładach omawiać zalety i wady dostępnych ścieżek. Warsztat jest nastawiony na doskonalenie umiejętności praktycznych podejmowania strategicznych decyzji procesowych na przykładach precedensowych spraw z zakresu ochrony praw osób LGBTI, choć nabyte na nim umiejętności mogą zostać wykorzystane także w innych sprawach dotyczących ochrony praw człowieka.

 

Prowadzący:

 

Adw. Anna Mazurczak – członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, od 2015 roku jako Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała RPO w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, od 2018 r. prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBTI. W szczególności występuje w sprawach dotyczących osób transpłciowych i dzieci urodzonych w tęczowych rodzinach z elementem transgranicznym. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

pr. Karolina Kędziora – prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, prawniczka z kilkunastoletnim doświadczeniem procesowym w precedensowych sprawach dyskryminacyjnych, autorka wielu publikacji na temat różnych aspektów dyskryminacji. W latach 2016-2020 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Od 2021 r. członkini Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  

 

Adw. Paweł Knut – w latach 2011-2019 prawnik w stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii, od 2018 r. prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBTI. Wielokrotnie występował w sądach krajowych i międzynarodowych w precedensowych sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Autor i współautor szeregu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce, w tym m.in.: “Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści”. koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce.