Szkolenia dotyczącego funkcji kuratora procesowego dla małoletnich

Komisja ds. edukacji prawnej i pro bono Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wraz z Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku na przełomie lutego/ marca organizować będzie szkolenie dotyczące pozycji i zadań kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego oraz jego udziału w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw seksualnych. Szkolenie będzie obejmowało warsztaty oraz wykłady i zostanie przeprowadzone przez specjalistów – psychologa i prawnika – pracowników Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Szkolenie będzie nieodpłatne dla 16 członków izby, którzy wyrażą wolę pełnienia takiej funkcji w 5 postępowaniach sądowych.

Jednocześnie mając na względzie szczególny zakres i charakter spraw, a także w związku z ograniczoną liczbą miejsc, wszystkich zainteresowanych członków Izby zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 27 stycznia o godzinie 18 na platformie ZOOM (będzie wysłany przez organizatora szkolenia). Podczas spotkania uczestnikom pokrótce zostanie przedstawiona instytucja kuratora procesowego oraz omówiony zostanie plan szkolenia.

Spotkanie organizacyjne, jak i prawną część szkolenia poprowadzi r.pr. dr Marta Flis-Świeczkowska.

Zgłoszenia na szkolenia proszę przesyłać na adres tomasz.wolny-dunst@oirp.gda.pl.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE MAMY KOMPLET ZGŁOSZEŃ!